Yayasan Bank Rakyat

Yayasan Bank Rakyat, Menara Kembar Bank Rakyat,  No.33 Jalan Rakyat, 50470, Kuala Lumpur.

+603 2612 9600 | info@yayasanbankrakyat.com.my

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BOLEH UBAH

PPBU ditawarkan kepada peringkat pengajian tinggi iaitu Ijazah Sarjana Muda kepada warganegara Malaysia yang layak. Matlamatnya adalah untuk membantu pembangunan sosial dan ekonomi rakyat Malaysia dengan memberi bantuan kewangan kepada pelajar yang cemerlang untuk melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam ATAU Swasta dan Institut Latihan di negara ini secara sepenuh masa.

PPBU ditawarkan kepada pemohon yang telah mendapat kemasukan dan berada di tahun pertama pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dan Institut Latihan yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pendidikan Swasta dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). PPBU menyediakan bantuan pendidikan kepada pelajar dalam spektrum yang luas berkenaan akademik dan praktikal yang diambil berdasarkan pendapat ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR yang berorientasikan kepada keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BOLEH UBAH

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BOLEH UBAH

DITUTUP

PORTAL PELAJAR TAJAAN YBR

PORTAL PELAJAR TAJAAN YBR

KLIK DI SINI